Miastozdziczenie to inicjatywa zbierająca wiedzę ekspertów, naukowczyń, urzędników, biolożek, artystów i architektek w celu popularyzacji jednostkowych i systemowych działań, jakie możemy podejmować, by wspierać i przywracać bioróżnorodność w środowisku miejskim oraz by rozpisać relację człowieka z naturą na równych prawach. Przyglądamy się przykładom oddolnych praktyk i odgórnych strategii przywracania miejsca zwierzętom, roślinom i innym nieludzkim bytom, a także śledzimy zmiany w dyskursie, prawie i języku.

Napisz do nas tutaj

Piszemy, rozmawiamy, rysujemy i wymyślamy: Aleksandra Litorowicz, Weronika Zalewska, Karol Koszniec, Tomasz Świetlik, Michał Litorowicz, Magda Grabowska, Justyna Chmielewska, Mariusz Tarkawian, Piotr Piotrowski

W roku 2021 projekt był realizowany w ramach stypendium artystycznego m.st. Warszawy.

Copyright © Fundacja Puszka